Esimene peatükkMinu tavaline esmaspäev
Koosolek lõpeb kella paiku.