1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Grammatika
Kirjutamine
Rääkimine
Test
1. PEATÜKK
2. TEEMA: Hommik ja õhtu
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Kirjutamine
Test
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
1. TEEMA: Kellega sa räägid?
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
2. TEEMA: Rõõm ja viha
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
3. TEEMA: Minu unenäod
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
1. TEEMA: Laua broneerimine ja arve maksmine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
1. TEEMA: Toidu tellimine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu saabumine ja söömine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
Kuulamine
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Test
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
1.1.1. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida te iga päev teete.
Kuulamine
1.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
1.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.1.4. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.5. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.6. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.8. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.9. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
Grammatika
1.1.11. Grammatika: Siis ma lähen bussi peale.
1.1.12. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
1.1.13. Grammatika: Kella kuue ajal olen kodus.
1.1.14. Ülesanne: Valige õige vorm.
1.1.15. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
1.1.16. Grammatika: Kella seitsme paiku söön õhtusööki.
1.1.17. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
Grammatika
1.1.19. Grammatika: Hommikul saadan lapsed ekskursioonile ja lähen tööle.
1.1.20. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.21. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.22. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.23. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.24. Grammatika: Pärastlõunal saadan lapsed muuseumisse ja lähen ise postkontorisse.
1.1.25. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.26. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.27. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.28. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.29. Grammatika: Õhtul saadan lapsed ujumistrenni ja lähen ise jõusaali.
1.1.30. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.31. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.32. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.33. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.34. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.35. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.36. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
Grammatika
1.1.37. Grammatika: Jõuan koju kella kuueks.
1.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.39. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
1.1.40. Ülesanne: Sobitage paarid.
1.1.41. Grammatika: Lähen õhtul sõbra juurde.
1.1.42. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
1.1.43. Ülesanne: Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
1.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
1.1.45. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
1.1.46. Test.
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
1.3.1. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.2. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.3. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.4. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.5. Ülesanne: Klikkige piltidel, millel on tegevused, mida te viimasel nädalal teinud olete.
Kuulamine
1.3.6. Video: Kuulake intervjuud.
1.3.7. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.3.8. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida Krista teeb.
1.3.9. Ülesanne: Klikkige kodumasinatel, mida Mihkel kasutab.
1.3.10. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.11. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.12. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel. Õigeid vastuseid võib olla mitu.
1.3.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
1.3.16. Grammatika: Mulle meeldib põrandaid pesta.
1.3.17. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.19. Grammatika: Ma pean koristama, aga mulle ei meeldi koristada.
1.3.20. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos MA-vormiga.
1.3.21. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos DA-vormiga.
1.3.22. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.23. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.24. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
1.3.25. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
Rääkimine
1.3.26. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
1.3.27. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
1.3.28. Grammatika: Ma rõõmustan. Ma rõõmustasin.
1.3.29. Ülesanne: Kirjutage õige sõnalõpp.
1.3.30. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis on minevikus.
Kirjutamine
1.3.31. Kirjutage õpetajale.
Test
1.3.32. Test.
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
3.2.1. Ülesanne: Klikkige joogil, mida te praegu sooviksite.
Kuulamine
3.2.2. Video: Kuulake dialoogi.
3.2.3. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti
Sõnavara
3.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.7. Ülesanne: Jagage laused kahte rühma.
3.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
3.2.9. Ülesanne: Reastage laused nii, et moodustuks dialoog.
3.2.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.11. Ülesanne: Klikkige piltidel.
3.2.12. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Grammatika
3.2.13. Grammatika: Ma eelistan veini õllele.
3.2.14. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.15. Ülesanne: Klikkige joogil, mida eelistatakse.
3.2.16. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.17. Grammatika: Kas sa oled kunagi kaheksajalga maitsnud?
3.2.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.19. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
3.2.21. Grammatika: Grillitud sealiha ja keedetud juurviljad.
3.2.22. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.23. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.24. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
3.2.25. Valige õige vastus.
3.2.26. Valige õige vastus.
3.2.27. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.28. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
Rääkimine
3.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.32. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
3.2.33. Kirjutage õpetajale.
Test
3.2.34. Test.
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
Kuulamine
5.1.1. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.2. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
5.1.3. Ülesanne: Valige õige vastus.
5.1.4. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.1.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
5.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.8. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.9. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.10. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Kuulamine
5.1.11. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.12. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.1.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.15. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.16. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.17. Ülesanne: Sobitage paarid.
5.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.19. Grammatika: Minu tädipojad ja täditütred.
5.1.20. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad meessoost sugulast.
5.1.21. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad naissoost sugulast.
5.1.22. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.1.23. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.24. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.25. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.26. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.27. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
5.1.28. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.29. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.30. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.31. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
Grammatika
5.1.32. Grammatika: Mul on kaheksa tädipoega ja kuus onutütart.
5.1.33. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
5.1.34. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Sõnavara
5.1.35. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.36. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.37. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.39. Grammatika: Ma olen rõõmsameelsem kui minu vend.
5.1.40. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
5.1.41. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
Rääkimine
5.1.42. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.43. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
5.1.45. Kirjutage õpetajale.
5.1.46. Kirjutage õpetajale.
Test
5.1.47. Test.
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
5.2.1. Ülesanne: Klikkige sugulastel, kes teil on.
Kuulamine
5.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.7. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
5.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.2.9. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.2.10. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
Grammatika
5.2.11. Grammatika: Minu väike pojake on kuuekuune.
5.2.12. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.13. Grammatika: Minu vanaonu on üle/alla üheksakümne.
5.2.14. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.2.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.16. Grammatika: Minu kõige vanemal pojal on kolm last.
5.2.17. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.18. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.19. Grammatika: Käin tihti oma noorematel õdedel külas.
5.2.20. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
5.2.21. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.22. Grammatika: Mul on palju onusid ja tädisid.
5.2.23. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
5.2.24. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.2.25. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
5.2.26. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
Lugemine
5.2.27. Ülesanne: Lugege teksti.
5.2.28. Lugege teksti ja valige õige vastus.
Rääkimine
5.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
5.2.32. Kirjutage õpetajale.
Test
5.2.33. Test.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.