1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Grammatika
Kirjutamine
Rääkimine
Test
1. PEATÜKK
2. TEEMA: Hommik ja õhtu
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Kirjutamine
Test
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
1. TEEMA: Kellega sa räägid?
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
2. TEEMA: Rõõm ja viha
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
3. TEEMA: Minu unenäod
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
1. TEEMA: Laua broneerimine ja arve maksmine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
1. TEEMA: Toidu tellimine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu saabumine ja söömine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
Kuulamine
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Test
6. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu kodu
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Kuulamine
Grammatika
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Sõnavara
Grammatika
Sõnavara
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Test
6. PEATÜKK
2. TEEMA: Kas sulle meeldib sinu kodu?
Kuulamine
Rääkimine
Kuulamine
Grammatika
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Grammatika
Lugemine
Kirjutamine
Rääkimine
Test
7. PEATÜKK
1. TEEMA: Ostlemine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Test
7. PEATÜKK
2. TEEMA: Ostu vormistamine
Kuulamine
Grammatika
Rääkimine
Test
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
1.1.1. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida te iga päev teete.
Kuulamine
1.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
1.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.1.4. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.5. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.6. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.8. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.9. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
Grammatika
1.1.11. Grammatika: Siis ma lähen bussi peale.
1.1.12. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
1.1.13. Grammatika: Kella kuue ajal olen kodus.
1.1.14. Ülesanne: Valige õige vorm.
1.1.15. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
1.1.16. Grammatika: Kella seitsme paiku söön õhtusööki.
1.1.17. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
Grammatika
1.1.19. Grammatika: Hommikul saadan lapsed ekskursioonile ja lähen tööle.
1.1.20. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.21. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.22. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.23. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.24. Grammatika: Pärastlõunal saadan lapsed muuseumisse ja lähen ise postkontorisse.
1.1.25. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.26. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.27. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.28. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.29. Grammatika: Õhtul saadan lapsed ujumistrenni ja lähen ise jõusaali.
1.1.30. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.31. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.32. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.33. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.34. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.35. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.36. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
Grammatika
1.1.37. Grammatika: Jõuan koju kella kuueks.
1.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.39. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
1.1.40. Ülesanne: Sobitage paarid.
1.1.41. Grammatika: Lähen õhtul sõbra juurde.
1.1.42. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
1.1.43. Ülesanne: Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
1.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
1.1.45. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
1.1.46. Ülesanne: Rääkige õpetajaga.
Test
1.1.47. Test.
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
1.3.1. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.2. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.3. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.4. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.5. Ülesanne: Klikkige piltidel, millel on tegevused, mida te viimasel nädalal teinud olete.
Kuulamine
1.3.6. Video: Kuulake intervjuud.
1.3.7. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.3.8. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida Krista teeb.
1.3.9. Ülesanne: Klikkige kodumasinatel, mida Mihkel kasutab.
1.3.10. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.11. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.12. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel. Õigeid vastuseid võib olla mitu.
1.3.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
1.3.16. Grammatika: Mulle meeldib põrandaid pesta.
1.3.17. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.19. Grammatika: Ma pean koristama, aga mulle ei meeldi koristada.
1.3.20. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos MA-vormiga.
1.3.21. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos DA-vormiga.
1.3.22. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.23. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.24. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
1.3.25. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
Rääkimine
1.3.26. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
1.3.27. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
1.3.28. Grammatika: Ma rõõmustan. Ma rõõmustasin.
1.3.29. Ülesanne: Kirjutage õige sõnalõpp.
1.3.30. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis on minevikus.
Kirjutamine
1.3.31. Kirjutage õpetajale.
Test
1.3.32. Test.
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
3.2.1. Ülesanne: Klikkige joogil, mida te praegu sooviksite.
Kuulamine
3.2.2. Video: Kuulake dialoogi.
3.2.3. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti
Sõnavara
3.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.7. Ülesanne: Jagage laused kahte rühma.
3.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
3.2.9. Ülesanne: Reastage laused nii, et moodustuks dialoog.
3.2.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.11. Ülesanne: Klikkige piltidel.
3.2.12. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Grammatika
3.2.13. Grammatika: Ma eelistan veini õllele.
3.2.14. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.15. Ülesanne: Klikkige joogil, mida eelistatakse.
3.2.16. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.17. Grammatika: Kas sa oled kunagi kaheksajalga maitsnud?
3.2.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.19. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
3.2.21. Grammatika: Grillitud sealiha ja keedetud juurviljad.
3.2.22. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.23. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.24. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
3.2.25. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.26. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
Lugemine
3.2.27. Valige õige vastus.
3.2.28. Valige õige vastus.
Rääkimine
3.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.32. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
3.2.33. Kirjutage õpetajale.
Test
3.2.34. Test.
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
5.1.1. Ülesanne: Klikkige vastusel, mis on teie kohta õige.
Kuulamine
5.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
5.1.4. Ülesanne: Valige õige vastus.
Sõnavara
5.1.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
5.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.8. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.9. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.10. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Kuulamine
5.1.11. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.12. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.1.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.15. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.16. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.17. Ülesanne: Sobitage paarid.
5.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.19. Grammatika: Minu tädipojad ja täditütred.
5.1.20. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad meessoost sugulast.
5.1.21. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad naissoost sugulast.
5.1.22. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.1.23. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.24. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.25. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.26. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.27. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
5.1.28. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.29. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.30. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.31. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
Grammatika
5.1.32. Grammatika: Mul on kaheksa tädipoega ja kuus onutütart.
5.1.33. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
5.1.34. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Sõnavara
5.1.35. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.36. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.37. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.39. Grammatika: Ma olen rõõmsameelsem kui minu vend.
5.1.40. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
5.1.41. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
Rääkimine
5.1.42. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.43. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.45. Rääkige õpetajaga.
Kirjutamine
5.1.46. Kirjutage õpetajale.
Test
5.1.47. Test.
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
5.2.1. Ülesanne: Klikkige sugulastel, kes teil on.
Kuulamine
5.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.7. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
5.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.2.9. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
5.2.10. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
Grammatika
5.2.11. Grammatika: Minu väike pojake on kuuekuune.
5.2.12. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.13. Grammatika: Minu vanaonu on üle/alla üheksakümne.
5.2.14. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.2.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.16. Grammatika: Minu kõige vanemal pojal on kolm last.
5.2.17. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.18. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.19. Grammatika: Käin tihti oma noorematel õdedel külas.
5.2.20. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
5.2.21. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.22. Grammatika: Mul on palju onusid ja tädisid.
5.2.23. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
5.2.24. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.2.25. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
5.2.26. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
Lugemine
5.2.27. Ülesanne: Lugege teksti.
5.2.28. Lugege teksti ja valige õige vastus.
Rääkimine
5.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.32. Rääkige õpetajaga.
Test
5.2.33. Test.
6. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu kodu
Sõnavara
6.1.1. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.2. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.1.3. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
6.1.4. Video: Kuulake intervjuud.
6.1.5. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
6.1.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.1.7. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
6.1.8. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
6.1.9. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.1.10. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.1.11. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Kuulamine
6.1.12. Video: Kuulake intervjuud.
6.1.13. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.1.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.1.15. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Grammatika
6.1.16. Grammatika: Millal see maja on ehitatud?
6.1.17. Ülesanne: Tõstke laused õigesse järjekorda.
6.1.18. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
6.1.19. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage numbrid sõnadega.
6.1.20. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
6.1.21. Grammatika: Minu sõber kolis eelmisel aastal Inglismaale, Londonisse.
6.1.22. Ülesanne: Kirjutage lünka kohanimi õiges vormis.
6.1.23. Ülesanne: Kirjutage lünka kohanimi õiges vormis.
6.1.24. Ülesanne: Kirjutage õige sõnalõpp.
6.1.25. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
6.1.26. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
Rääkimine
6.1.27. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Grammatika
6.1.28. Grammatika: Kolisin Kohtla-Järvelt Tallinnasse.
6.1.29. Ülesanne: Valige õige vorm.
Kirjutamine
6.1.30. Kirjutage õpetajale.
Sõnavara
6.1.31. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.32. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Grammatika
6.1.33. Grammatika: Ma kolisin teiselt korruselt kaheteistkümnendale korrusele.
6.1.34. Ülesanne: Kirjutage pildi kohta lause mudeli järgi.
Sõnavara
6.1.35. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.36. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.1.37. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.38. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Rääkimine
6.1.39. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
6.1.40. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
6.1.41. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
6.1.42. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
6.1.43. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
Grammatika
6.1.44. Grammatika: See maja ehitati eelmisel aastal.
6.1.45. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.1.46. Ülesanne: Valige õige vorm.
Kirjutamine
6.1.47. Kirjutage õpetajale.
Test
6.1.48. Test.
6. PEATÜKK
2. TEEMA: Kas sulle meeldib sinu kodu?
6.2.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
6.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
6.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.2.4. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.7. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
Rääkimine
6.2.8. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kuulamine
6.2.9. Video: Kuulake intervjuud.
6.2.10. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.2.11. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.2.12. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.14. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.2.15. Video: Kuulake intervjuud.
6.2.16. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.2.17. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel. Õigeid vastuseid võib olla mitu.
6.2.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.19. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.2.20. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
6.2.21. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.2.22. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.2.23. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.24. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
6.2.25. Grammatika: Vancouver sarnaneb Rio de Janeiroga.
6.2.26. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.27. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
6.2.28. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Rääkimine
6.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Grammatika
6.2.30. Grammatika: Ma unistan uuest kodust.
6.2.31. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.32. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
6.2.33. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
6.2.34. Grammatika: Naabritega suhtlemine on päris tore!
6.2.35. Ülesanne: Kirjutage õiges vorm, kasutage -MINE vormi.
6.2.36. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.2.37. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
6.2.38. Grammatika: Mind häirib vali muusika.
6.2.39. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
6.2.40. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.41. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
6.2.42. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.2.43. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.2.44. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
6.2.45. Grammatika: Ma suhtlen tihti oma naabriga.
6.2.46. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
6.2.47. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
6.2.48. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Lugemine
6.2.49. Ülesanne: Lugege teksti.
6.2.50. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.2.51. Ülesanne: Lugege teksti.
6.2.52. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Kirjutamine
6.2.53. Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
6.2.54. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
6.2.55. Test.
7. PEATÜKK
1. TEEMA: Ostlemine
7.1.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
7.1.2. Video: Kuulake dialoogi.
7.1.3. Audio: Kuulake dialoogi uuesti ja lugege.
7.1.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.1.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.1.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.1.7. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.1.8. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.1.9. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.1.10. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
7.1.11. Ülesanne: Reastage laused nii, et moodustuks dialoog.
7.1.12. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
Sõnavara
7.1.13. Ülesanne: Klikkige piltidel.
7.1.14. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
7.1.15. Ülesanne: Klikkige piltidel.
7.1.16. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
7.1.17. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
7.1.18. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
Grammatika
7.1.19. Grammatika: Suur allahindlus!
7.1.20. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.1.21. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
7.1.22. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.1.23. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
7.1.24. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
7.1.25. Ülesanne: Vaadake pilti ja kirjutage õige vastus.
7.1.26. Grammatika: Mis päeval ja mis kell te pesumasina ära toote?
7.1.27. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.1.28. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
7.1.29. Grammatika: Kõik sõltub hinnast.
7.1.30. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.1.31. Kirjutage õpetajale.
7.1.32. Grammatika: Meil on teile väga hea pakkumine!
7.1.33. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.1.34. Grammatika: Las ma mõtlen!
7.1.35. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.1.36. Ülesanne: Lugege teksti ja vastake küsimustele.
Rääkimine
7.1.37. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
7.1.38. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
7.1.39. Test.
7. PEATÜKK
2. TEEMA: Ostu vormistamine
7.2.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
7.2.2. Video: Kuulake dialoogi.
7.2.3. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti.
7.2.4. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.2.5. Ülesanne: Valige õige vastus.
7.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.8. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
7.2.9. Video: Kuulake dialoogi.
7.2.10. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti.
7.2.11. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.2.12. Ülesanne: Klikkige teksti venekeelsel tõlkel.
7.2.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.15. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
7.2.16. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Grammatika
7.2.17. Grammatika: Palun kirjutage siia oma allkiri!
7.2.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.19. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.2.21. Grammatika: Saate pesumasina homse päeva jooksul.
7.2.22. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.23. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
7.2.24. Grammatika: Kas sa nägid seda roosat tolmuimejat? Ei, roosat tolmuimejat ma ei näinud.
7.2.25. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.26. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.2.27. Grammatika: Ma võtan selle punase külmkapi. Seda sinist külmkappi ma ei võta.
7.2.28. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.29. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.30. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.31. Kirjutage õpetajale.
7.2.32. Ülesanne: Lugege teksti ja vastake küsimustele.
7.2.33. Ülesanne: Lugege teksti ja kirjutage lünka õige number.
Rääkimine
7.2.34. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
7.2.35. Test.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
Глава находится в стадии подготовки.