1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Grammatika
Kirjutamine
Rääkimine
Test
1. PEATÜKK
2. TEEMA: Hommik ja õhtu
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Kirjutamine
Test
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
1. TEEMA: Kellega sa räägid?
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
2. TEEMA: Rõõm ja viha
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
3. TEEMA: Minu unenäod
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
1. TEEMA: Laua broneerimine ja arve maksmine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
1. TEEMA: Toidu tellimine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu saabumine ja söömine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
Kuulamine
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Test
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
1.1.1. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida te iga päev teete.
Kuulamine
1.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
1.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.1.4. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.5. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.6. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.8. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.9. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
Grammatika
1.1.11. Grammatika: Siis ma lähen bussi peale.
1.1.12. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
1.1.13. Grammatika: Kella kuue ajal olen kodus.
1.1.14. Ülesanne: Valige õige vorm.
1.1.15. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
1.1.16. Grammatika: Kella seitsme paiku söön õhtusööki.
1.1.17. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
Grammatika
1.1.19. Grammatika: Hommikul saadan lapsed ekskursioonile ja lähen tööle.
1.1.20. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.21. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.22. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.23. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.24. Grammatika: Pärastlõunal saadan lapsed muuseumisse ja lähen ise postkontorisse.
1.1.25. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.26. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.27. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.28. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.29. Grammatika: Õhtul saadan lapsed ujumistrenni ja lähen ise jõusaali.
1.1.30. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.31. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.32. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.33. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.34. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.35. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.36. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
Grammatika
1.1.37. Grammatika: Jõuan koju kella kuueks.
1.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.39. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
1.1.40. Ülesanne: Sobita paarid.
1.1.41. Grammatika: Lähen õhtul sõbra juurde.
1.1.42. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
1.1.43. Ülesanne: Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
1.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
1.1.45. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
1.1.46. Test.
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
1.3.1. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.2. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.3. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.4. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.5. Ülesanne: Klikkige piltidel, millel on tegevused, mida te viimasel nädalal teinud olete.
Kuulamine
1.3.6. Video: Kuulake intervjuud.
1.3.7. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.3.8. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida Krista teeb.
1.3.9. Ülesanne: Klikkige kodumasinatel, mida Mihkel kasutab.
1.3.10. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.11. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.12. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel. Õigeid vastuseid võib olla mitu.
1.3.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
1.3.16. Grammatika: Mulle meeldib põrandaid pesta.
1.3.17. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.19. Grammatika: Ma pean koristama, aga mulle ei meeldi koristada.
1.3.20. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos MA-vormiga.
1.3.21. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos DA-vormiga.
1.3.22. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.23. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.24. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
1.3.25. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
Rääkimine
1.3.26. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
1.3.27. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
1.3.28. Grammatika: Ma rõõmustan. Ma rõõmustasin.
1.3.29. Ülesanne: Kirjutage õige sõnalõpp.
1.3.30. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis on minevikus.
Kirjutamine
1.3.31. Kirjutage õpetajale.
Test
1.3.32. Test.
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
3.2.1. Ülesanne: Klikkige joogil, mida te praegu sooviksite.
Kuulamine
3.2.2. Video: Kuulake dialoogi.
3.2.3. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti.
Sõnavara
3.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.7. Ülesanne: Jagage laused kahte rühma.
3.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
3.2.9. Ülesanne: Reastage laused nii, et moodustuks dialoog.
3.2.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.11. Ülesanne: Klikkige piltidel.
3.2.12. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Grammatika
3.2.13. Grammatika: Ma eelistan veini õllele.
3.2.14. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.15. Ülesanne: Klikkige joogil, mida eelistatakse.
3.2.16. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.17. Grammatika: Kas sa oled kunagi kaheksajalga maitsnud?
3.2.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.19. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
3.2.21. Grammatika: Grillitud sealiha ja keedetud juurviljad.
3.2.22. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.23. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.24. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
3.2.25. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.26. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
Lugemine
3.2.27. Valige õige vastus.
3.2.28. Valige õige vastus.
Rääkimine
3.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.32. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
3.2.33. Kirjutage õpetajale.
Test
3.2.34. Test.
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
5.1.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
5.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.3. Ülesanne: Valige õige vastus.
5.1.4. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.1.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
5.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.8. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.9. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.10. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Kuulamine
5.1.11. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.12. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.1.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.15. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.16. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.17. Ülesanne: Sobitage paarid.
5.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.19. Grammatika: Minu tädipojad ja täditütred.
5.1.20. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad meessoost sugulast.
5.1.21. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad naissoost sugulast.
5.1.22. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.1.23. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.24. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.25. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.26. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.27. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
5.1.28. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.29. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.30. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.31. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
Grammatika
5.1.32. Grammatika: Mul on kaheksa tädipoega ja kuus onutütart.
5.1.33. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
5.1.34. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Sõnavara
5.1.35. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.36. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.37. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.39. Grammatika: Ma olen rõõmsameelsem kui minu vend.
5.1.40. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
5.1.41. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
Rääkimine
5.1.42. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.43. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
5.1.45. Kirjutage õpetajale.
5.1.46. Kirjutage õpetajale.
Test
5.1.47. Test.
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
5.2.1. Ülesanne: Klikkige sugulastel, kes teil on.
Kuulamine
5.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.7. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
5.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.2.9. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.2.10. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
Grammatika
5.2.11. Grammatika: Minu väike pojake on kuuekuune.
5.2.12. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.13. Grammatika: Minu vanaonu on üle/alla üheksakümne.
5.2.14. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.2.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.16. Grammatika: Minu kõige vanemal pojal on kolm last.
5.2.17. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.18. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.19. Grammatika: Käin tihti oma noorematel õdedel külas.
5.2.20. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
5.2.21. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.22. Grammatika: Mul on palju onusid ja tädisid.
5.2.23. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
5.2.24. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.2.25. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
5.2.26. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
Lugemine
5.2.27. Ülesanne: Lugege teksti.
5.2.28. Lugege teksti ja valige õige vastus.
Rääkimine
5.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
5.2.32. Kirjutage õpetajale.
Test
5.2.33. Test.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.