1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Grammatika
Kirjutamine
Rääkimine
Test
1. PEATÜKK
2. TEEMA: Hommik ja õhtu
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Kirjutamine
Test
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
1. TEEMA: Kellega sa räägid?
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
2. TEEMA: Rõõm ja viha
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
2. PEATÜKK
3. TEEMA: Minu unenäod
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
1. TEEMA: Laua broneerimine ja arve maksmine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
1. TEEMA: Toidu tellimine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
4. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu saabumine ja söömine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
Kuulamine
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Grammatika
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Test
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
Rääkimine
Test
6. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu kodu
Sõnavara
Kuulamine
Sõnavara
Kuulamine
Grammatika
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Sõnavara
Grammatika
Sõnavara
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Test
6. PEATÜKK
2. TEEMA: Kas sulle meeldib sinu kodu?
Kuulamine
Rääkimine
Kuulamine
Grammatika
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Grammatika
Lugemine
Kirjutamine
Rääkimine
Test
7. PEATÜKK
1. TEEMA: Ostlemine
Kuulamine
Sõnavara
Grammatika
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
Test
7. PEATÜKK
2. TEEMA: Ostu vormistamine
Kuulamine
Grammatika
Kirjutamine
Lugemine
Rääkimine
Test
8. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu koolitee
Kuulamine
Kuulamine
Sõnavara
Rääkimine
Grammatika
Sõnavara
Grammatika
Sõnavara
Lugemine
Kirjutamine
8. PEATÜKK
2. TEEMA: Õppimine
Kuulamine
Grammatika
Sõnavara
Grammatika
Rääkimine
Kirjutamine
Rääkimine
Grammatika
Kirjutamine
Grammatika
Rääkimine
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
1. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu tavaline esmaspäev
1.1.1. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida te iga päev teete.
Kuulamine
1.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
1.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.1.4. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.5. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.6. Ülesanne: Kuulake ja pange tegevused õigesse järjekorda.
1.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.8. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.9. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.1.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
Grammatika
1.1.11. Grammatika: Siis ma lähen bussi peale.
1.1.12. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
1.1.13. Grammatika: Kella kuue ajal olen kodus.
1.1.14. Ülesanne: Valige õige vorm.
1.1.15. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
1.1.16. Grammatika: Kella seitsme paiku söön õhtusööki.
1.1.17. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
Grammatika
1.1.19. Grammatika: Hommikul saadan lapsed ekskursioonile ja lähen tööle.
1.1.20. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.21. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.22. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.23. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.24. Grammatika: Pärastlõunal saadan lapsed muuseumisse ja lähen ise postkontorisse.
1.1.25. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.26. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.27. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.28. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.29. Grammatika: Õhtul saadan lapsed ujumistrenni ja lähen ise jõusaali.
1.1.30. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.31. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.32. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.1.33. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.1.34. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.35. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
1.1.36. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
Grammatika
1.1.37. Grammatika: Jõuan koju kella kuueks.
1.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
1.1.39. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
1.1.40. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
1.1.41. Grammatika: Lähen õhtul sõbra juurde.
1.1.42. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
1.1.43. Ülesanne: Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
1.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
1.1.45. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
1.1.46. Ülesanne: Rääkige õpetajaga.
Test
1.1.47. Test.
1. PEATÜKK
3. TEEMA: Kodused tööd
Sõnavara
1.3.1. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.2. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.3. Ülesanne: Klikkige piltidel.
1.3.4. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
1.3.5. Ülesanne: Klikkige piltidel, millel on tegevused, mida te viimasel nädalal teinud olete.
Kuulamine
1.3.6. Video: Kuulake intervjuud.
1.3.7. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
1.3.8. Ülesanne: Klikkige tegevustel, mida Krista teeb.
1.3.9. Ülesanne: Klikkige kodumasinatel, mida Mihkel kasutab.
1.3.10. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.11. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
1.3.12. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel. Õigeid vastuseid võib olla mitu.
1.3.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
1.3.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
1.3.16. Grammatika: Mulle meeldib põrandaid pesta.
1.3.17. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.19. Grammatika: Ma pean koristama, aga mulle ei meeldi koristada.
1.3.20. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos MA-vormiga.
1.3.21. Ülesanne: Klikkige fraasidel, mis esinevad koos DA-vormiga.
1.3.22. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.23. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
1.3.24. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
1.3.25. Ülesanne: Jagage sõnad kaheks.
Rääkimine
1.3.26. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
1.3.27. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
1.3.28. Grammatika: Ma rõõmustan. Ma rõõmustasin.
1.3.29. Ülesanne: Kirjutage õige sõnalõpp.
1.3.30. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis on minevikus.
Kirjutamine
1.3.31. Kirjutage õpetajale.
Test
1.3.32. Test.
3. PEATÜKK
2. TEEMA: Toidu valimine ja soovitamine
3.2.1. Ülesanne: Klikkige joogil, mida te praegu sooviksite.
Kuulamine
3.2.2. Video: Kuulake dialoogi.
3.2.3. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti.
Sõnavara
3.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
3.2.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.7. Ülesanne: Jagage laused kahte rühma.
3.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
3.2.9. Ülesanne: Reastage laused nii, et moodustuks dialoog.
3.2.10. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.11. Ülesanne: Klikkige piltidel.
3.2.12. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Grammatika
3.2.13. Grammatika: Ma eelistan veini õllele.
3.2.14. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.15. Ülesanne: Klikkige joogil, mida eelistatakse.
3.2.16. Ülesanne: Valige õige vastus.
3.2.17. Grammatika: Kas sa oled kunagi kaheksajalga maitsnud?
3.2.18. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.19. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
3.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
3.2.21. Grammatika: Grillitud sealiha ja keedetud juurviljad.
3.2.22. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.23. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.24. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
3.2.25. Ülesanne: Sobitage paarid.
3.2.26. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
Lugemine
3.2.27. Valige õige vastus.
3.2.28. Valige õige vastus.
Rääkimine
3.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
3.2.32. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kirjutamine
3.2.33. Kirjutage õpetajale.
Test
3.2.34. Test.
5. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu pere
5.1.1. Ülesanne: Klikkige vastusel, mis on teie kohta õige.
Kuulamine
5.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
5.1.4. Ülesanne: Valige õige vastus.
Sõnavara
5.1.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
5.1.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.8. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.9. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.10. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Kuulamine
5.1.11. Video: Kuulake intervjuud.
5.1.12. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.1.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.15. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.16. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.1.17. Ülesanne: Sobitage paarid.
5.1.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.19. Grammatika: Minu tädipojad ja täditütred.
5.1.20. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad meessoost sugulast.
5.1.21. Ülesanne: Klikkige sõnadel, mis märgivad naissoost sugulast.
5.1.22. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.1.23. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.24. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.25. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.26. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.27. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
5.1.28. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.29. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.30. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
5.1.31. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
Grammatika
5.1.32. Grammatika: Mul on kaheksa tädipoega ja kuus onutütart.
5.1.33. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
5.1.34. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Sõnavara
5.1.35. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.36. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.1.37. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.1.38. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
5.1.39. Grammatika: Ma olen rõõmsameelsem kui minu vend.
5.1.40. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
5.1.41. Ülesanne: Kirjutage lünka õige vorm.
Rääkimine
5.1.42. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.43. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.44. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.1.45. Rääkige õpetajaga.
Kirjutamine
5.1.46. Kirjutage õpetajale.
Test
5.1.47. Test.
5. PEATÜKK
2. TEEMA: Kõige noorem ja kõige vanem sugulane
5.2.1. Ülesanne: Klikkige sugulastel, kes teil on.
Kuulamine
5.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
5.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
5.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.7. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
5.2.8. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.2.9. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
5.2.10. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
Grammatika
5.2.11. Grammatika: Minu väike pojake on kuuekuune.
5.2.12. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.13. Grammatika: Minu vanaonu on üle/alla üheksakümne.
5.2.14. Ülesanne: Kuulake teksti, valige õige vastus.
5.2.15. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.16. Grammatika: Minu kõige vanemal pojal on kolm last.
5.2.17. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.18. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
5.2.19. Grammatika: Käin tihti oma noorematel õdedel külas.
5.2.20. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
5.2.21. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
5.2.22. Grammatika: Mul on palju onusid ja tädisid.
5.2.23. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka õige vorm.
5.2.24. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
5.2.25. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
5.2.26. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
Lugemine
5.2.27. Ülesanne: Lugege teksti.
5.2.28. Lugege teksti ja valige õige vastus.
Rääkimine
5.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.31. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
5.2.32. Rääkige õpetajaga.
Test
5.2.33. Test.
6. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu kodu
Sõnavara
6.1.1. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.2. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.1.3. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
6.1.4. Video: Kuulake intervjuud.
6.1.5. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
6.1.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.1.7. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.1.8. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
6.1.9. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.1.10. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.1.11. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Kuulamine
6.1.12. Video: Kuulake intervjuud.
6.1.13. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.1.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.1.15. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Grammatika
6.1.16. Grammatika: Millal see maja on ehitatud?
6.1.17. Ülesanne: Tõstke laused õigesse järjekorda.
6.1.18. Ülesanne: Kuulake ja klikkige aastakümnel, mida kuulete.
6.1.19. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage numbrid sõnadega.
6.1.20. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
6.1.21. Grammatika: Minu sõber kolis eelmisel aastal Inglismaale, Londonisse.
6.1.22. Ülesanne: Kirjutage lünka kohanimi õiges vormis.
6.1.23. Ülesanne: Kirjutage lünka kohanimi õiges vormis.
6.1.24. Ülesanne: Kirjutage õige sõnalõpp.
6.1.25. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
6.1.26. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
Rääkimine
6.1.27. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Grammatika
6.1.28. Grammatika: Kolisin Kohtla-Järvelt Tallinnasse.
6.1.29. Ülesanne: Valige õige vorm.
Kirjutamine
6.1.30. Kirjutage õpetajale.
Sõnavara
6.1.31. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.32. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Grammatika
6.1.33. Grammatika: Ma kolisin teiselt korruselt kaheteistkümnendale korrusele.
6.1.34. Ülesanne: Kirjutage pildi kohta lause mudeli järgi.
Sõnavara
6.1.35. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.36. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.1.37. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.1.38. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
Rääkimine
6.1.39. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
6.1.40. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.1.41. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
6.1.42. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.1.43. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
Grammatika
6.1.44. Grammatika: See maja ehitati eelmisel aastal.
6.1.45. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.1.46. Ülesanne: Valige õige vorm.
Kirjutamine
6.1.47. Kirjutage õpetajale.
Test
6.1.48. Test.
6. PEATÜKK
2. TEEMA: Kas sulle meeldib sinu kodu?
6.2.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
6.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
6.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.2.4. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.2.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.7. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
Rääkimine
6.2.8. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Kuulamine
6.2.9. Video: Kuulake intervjuud.
6.2.10. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.2.11. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.2.12. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.14. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.2.15. Video: Kuulake intervjuud.
6.2.16. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
6.2.17. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel. Õigeid vastuseid võib olla mitu.
6.2.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
6.2.19. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.2.20. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
6.2.21. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.2.22. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.2.23. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.24. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
6.2.25. Grammatika: Vancouver sarnaneb Rio de Janeiroga.
6.2.26. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.27. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
6.2.28. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Rääkimine
6.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Grammatika
6.2.30. Grammatika: Ma unistan uuest kodust.
6.2.31. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.32. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
6.2.33. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
6.2.34. Grammatika: Naabritega suhtlemine on päris tore!
6.2.35. Ülesanne: Kirjutage õiges vorm, kasutage -MINE vormi.
6.2.36. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
6.2.37. Ülesanne: Kirjutage õige vorm.
6.2.38. Grammatika: Mind häirib vali muusika.
6.2.39. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
6.2.40. Ülesanne: Valige õige vorm.
6.2.41. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
6.2.42. Ülesanne: Klikkige piltidel.
6.2.43. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
6.2.44. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
6.2.45. Grammatika: Ma suhtlen tihti oma naabriga.
6.2.46. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
6.2.47. Ülesanne: Kirjutage õige tõlge eesti keeles.
6.2.48. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Lugemine
6.2.49. Ülesanne: Lugege teksti.
6.2.50. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
6.2.51. Ülesanne: Lugege teksti.
6.2.52. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Kirjutamine
6.2.53. Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
6.2.54. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
6.2.55. Test.
7. PEATÜKK
1. TEEMA: Ostlemine
7.1.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
7.1.2. Video: Kuulake dialoogi.
7.1.3. Audio: Kuulake dialoogi uuesti ja lugege.
7.1.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.1.5. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.1.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.1.7. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.1.8. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.1.9. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.1.10. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
7.1.11. Ülesanne: Reastage laused nii, et moodustuks dialoog.
7.1.12. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
Sõnavara
7.1.13. Ülesanne: Klikkige piltidel.
7.1.14. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
7.1.15. Ülesanne: Klikkige piltidel.
7.1.16. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
7.1.17. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
7.1.18. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
Grammatika
7.1.19. Grammatika: Suur allahindlus!
7.1.20. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.1.21. Ülesanne: Klikkige õigel vastusel.
7.1.22. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.1.23. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
7.1.24. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
7.1.25. Ülesanne: Vaadake pilti ja kirjutage õige vastus.
7.1.26. Grammatika: Mis päeval ja mis kell te pesumasina ära toote?
7.1.27. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.1.28. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
7.1.29. Grammatika: Kõik sõltub hinnast.
7.1.30. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Kirjutamine
7.1.31. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
7.1.32. Grammatika: Meil on teile väga hea pakkumine!
7.1.33. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.1.34. Grammatika: Las ma mõtlen!
7.1.35. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.1.36. Ülesanne: Lugege teksti ja vastake küsimustele.
Rääkimine
7.1.37. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
7.1.38. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
7.1.39. Test.
7. PEATÜKK
2. TEEMA: Ostu vormistamine
7.2.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
7.2.2. Video: Kuulake dialoogi.
7.2.3. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti.
7.2.4. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.2.5. Ülesanne: Valige õige vastus.
7.2.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.8. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
7.2.9. Video: Kuulake dialoogi.
7.2.10. Audio: Kuulake ja lugege dialoogi uuesti.
7.2.11. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.2.12. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
7.2.13. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.14. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.15. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
7.2.16. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
Grammatika
7.2.17. Grammatika: Palun kirjutage siia oma allkiri!
7.2.18. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
7.2.19. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.2.21. Grammatika: Saate pesumasina homse päeva jooksul.
7.2.22. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.23. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
7.2.24. Grammatika: Kas sa nägid seda roosat tolmuimejat? Ei, roosat tolmuimejat ma ei näinud.
7.2.25. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.26. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
7.2.27. Grammatika: Ma võtan selle punase külmkapi. Seda sinist külmkappi ma ei võta.
7.2.28. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.29. Ülesanne: Valige õige vorm.
7.2.30. Ülesanne: Valige õige vorm.
Kirjutamine
7.2.31. Kirjutage õpetajale.
Lugemine
7.2.32. Ülesanne: Lugege teksti ja vastake küsimustele.
7.2.33. Ülesanne: Lugege teksti ja kirjutage lünka õige number.
Rääkimine
7.2.34. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Test
7.2.35. Test.
8. PEATÜKK
1. TEEMA: Minu koolitee
8.1.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
8.1.2. Video: Kuulake intervjuud.
8.1.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
8.1.4. Ülesanne: Valige õige vastus.
8.1.5. Ülesanne: Valige õige vastus.
8.1.6. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
8.1.7. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
8.1.8. Ülesanne: Tõstke laused õigesse järjekorda.
8.1.9. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
8.1.10. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
8.1.11. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
Kuulamine
8.1.12. Video: Kuulake intervjuud.
8.1.13. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
Sõnavara
8.1.14. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.15. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.16. Ülesanne: Lõpetage fraas.
8.1.17. Ülesanne: Otsustage, kas väide on õige või vale.
8.1.18. Ülesanne: Valige õige vastus.
Rääkimine
8.1.19. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Grammatika
8.1.20. Grammatika: Põhiharidus, keskharidus, kutseharidus, kõrgharidus.
8.1.21. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
8.1.22. Ülesanne: Jagage sõnad kolmeks.
8.1.23. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Sõnavara
8.1.24. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.25. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.26. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.27. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.28. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
8.1.29. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
8.1.30. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.31. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.32. Ülesanne: Sobitage paarid.
8.1.33. Ülesanne: Klikkige õigel hindel.
8.1.34. Kirjutage õpetajale.
8.1.35. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
8.1.36. Ülesanne: Klikkige teksti ingliskeelsel tõlkel.
8.1.37. Ülesanne: Klikkige sõnal, mis sobib lausesse.
Grammatika
8.1.38. Grammatika: Sina õpid eesti keelt. Mina õpetan eesti keelt.
8.1.39. Ülesanne: Valige õige vorm.
8.1.40. Ülesanne: Valige õiged vormid.
8.1.41. Ülesanne: Kirjutage lünka nimi õiges vormis.
8.1.42. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
8.1.43. Grammatika: Läksin kooli 1967. aastal.
8.1.44. Ülesanne: Kuulake ja klikkige aastal, mida kuulete.
8.1.45. Ülesanne: Kirjutage aastaarv sõnadega.
8.1.46. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
8.1.47. Grammatika: 2010. aastal läksin esimesse klassi. 2010. aastal käisin esimeses klassis.
Sõnavara
8.1.48. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.49. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.50. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.51. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.52. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.1.53. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.1.54. Ülesanne: Valige õige vorm.
8.1.55. Ülesanne: Kirjutage õige sõna: kas “minema” või “käima” õiges vormis.
8.1.56. Ülesanne: Kirjutage lünka sõnad õiges vormis.
8.1.57. Ülesanne: Vaadake pilti ja lõpetage lause.
Lugemine
8.1.58. Ülesanne: Lugege teksti.
8.1.59. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
8.1.60. Ülesanne: Lugege teksti.
8.1.61. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
8.1.62. Ülesanne: Lugege teksti.
8.1.63. Ülesanne: Sobitage küsimus vastusega.
Kirjutamine
8.1.64. Kirjutage õpetajale.
8. PEATÜKK
2. TEEMA: Õppimine
8.2.1. Ülesanne: Klikkige sõnadel.
Kuulamine
8.2.2. Video: Kuulake intervjuud.
8.2.3. Audio: Kuulake intervjuud uuesti ja lugege.
8.2.4. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
8.2.5. Ülesanne: Valige õige vastus.
8.2.6. Ülesanne: Valige õige vastus.
8.2.7. Ülesanne: Kuulake ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.
Grammatika
8.2.8. Grammatika: Ma oleksin välismaal õppinud, kui mul oleks olnud raha ja võimalusi.
8.2.9. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
8.2.10. Ülesanne: Kirjutage NUD-vorm.
8.2.11. Ülesanne: Kirjutage NUD-vorm.
8.2.12. Ülesanne: Muutke malli järgi lause eitavaks.
8.2.13. Grammatika: Ma töötasin näitlejana, aga tegelikult tahtsin saada õpetajaks.
8.2.14. Ülesanne: Valige õiged vormid.
Sõnavara
8.2.15. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.2.16. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.2.17. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
8.2.18. Ülesanne: Klikkige piltidel.
8.2.19. Ülesanne: Kuulake ja klikkige õigel pildil.
8.2.20. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
8.2.21. Ülesanne: Kirjutage lünka sõna õiges vormis.
Grammatika
8.2.22. Grammatika: Ma tahtsin keemiat õppida, aga läksin hoopis muusikat õppima.
8.2.23. Ülesanne: Klikkige õigel tõlkel.
8.2.24. Ülesanne: Valige õiged vormid.
8.2.25. Ülesanne: Valige õiged vormid.
8.2.26. Ülesanne: Valige õige vorm.
Rääkimine
8.2.27. Ülesanne: Rääkige õpetajaga.
Kirjutamine
8.2.28. Kirjutage õpetajale.
Rääkimine
8.2.29. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
8.2.30. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
Grammatika
8.2.31. Grammatika: Õppisin politseinikuks, sest mulle meeldisid märulifilmid.
Kirjutamine
8.2.32. Kirjutage õpetajale.
8.2.33. Kirjutage õpetajale.
8.2.34. Kirjutage õpetajale.
Grammatika
8.2.35. Grammatika: Mul on lõpetamata kõrgharidus.
8.2.36. Ülesanne: Kirjutage MATA-vorm.
8.2.37. Ülesanne: Kirjutage MATA-vorm.
Rääkimine
8.2.38. Ülesanne: Rääkige arvutiga.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.
See peatükk on arendamisel ja avatakse õige pea.
This unit is under preparation.